Σταθμοί Παραγωγής Βιοαερίου

Το βιοαέριο προέρχεται από την αναερόβια χώνευση ενός μείγματος ζωικών αποβλήτων και καταλοίπων καλλιεργειών (όπως κοπριά βοοειδών, ενσίρωμα καλαμποκιού κ.λπ.).

Το ενεργειακό του περιεχόμενο είναι 5,5-7 kWh/m3 και χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης, καυστήρες αερίου ή/ και τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Η παροχή πρώτων υλών αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της μονάδας.

Συνεργάτες