Αιολικά Πάρκα

Η αιολική ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια του ανέμου που μετατρέπεται μέσω ανεμογεννητριών σε μηχανική και ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης αιολικού δυναμικού είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Αρχικά προσδιορίζεται η κατάλληλη περιοχή, πραγματοποιούνται μετρήσεις και αξιολογείται το αιολικό δυναμικό της, στη συνέχεια λαμβάνει χώρα ο σχεδιασμός και η αδειοδότηση του αιολικού πάρκου, η κατασκευή του και τέλος η σύνδεση του με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συνεργάτες